Bạn chưa nắm vững phần nào của ngữ pháp TOEIC

+1 thích

Chào các bạn, có bạn nào chưa nẵm vững ngữ pháp TOEIC chưa? Phần từ loại bạn thấy thế nào? Liệu những câu hỏi từ loại TOEIC bạn sẽ làm tốt chứ? Hãy thử một câu hỏi nhé:

According to a recent survey, many people who applied for the driver's license in the state of Massachusetts found the long waiting time at the Registry____

A- exhausted

B- exhaustion

C- exhausting

D- exhaustingly

Bạn sẽ chọn đáp án nào? Hãy nói lí do tại sao nhé?

Suy nghĩ thật kĩ rồi hãy xem đáp án nha

Đáp án: C (Bôi đen để thấy)

đã hỏi ngày 29 tháng 11 năm 2016 trong Giáo dục & Tham khảo bởi kinbeobu (130 điểm)

Câu trả lời của bạn

Tên hiển thị của bạn (tùy chọn):
Bảo mật: Địa chỉ email của bạn chỉ được dùng để gửi thông báo.
Xác thực chống thư rác:
Để không phải xác thực nhiều lần, hãy đăng nhập hoặc đăng ký.

Những câu hỏi liên quan

...