Câu hỏi và trả lời trong Doanh nghiệp

+2 k thích
1 trả lời
trả lời ngày 2 tháng 8 năm 2016 trong Doanh nghiệp bởi Hiếu Phúc (220 điểm)
Hãy bắt đầu mọi thứ bằng một câu hỏi.
...