Câu hỏi và trả lời trong Nội Quy

+3 k thích
0 trả lời
đã hỏi ngày 22 tháng 7 năm 2016 trong Nội Quy bởi kenhhoidap (320 điểm)
+3 k thích
0 trả lời
đã hỏi ngày 22 tháng 7 năm 2016 trong Nội Quy bởi kenhhoidap (320 điểm)
Hãy bắt đầu mọi thứ bằng một câu hỏi.
...